GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AKUDIM A/S

Generelle betingelser

Akudim a/s leverer alene til momsregistrerede dyrehandlere, dyrlæger, havecentre og opdrættere af kæledyr samt grossister inden for branchen. Disse betingelser gælder for alle leverancer, og forudsættes accepteret af kunden, med mindre der forud for leveringen gives skriftlig meddelelse til Akudim A/S, og at de nye betingelser herefter er skriftligt accepteret af Akudim A/S


NYHEDSMAIL

Som oprettet kunde accepterer man at der vil blive sendt nyhedsmails samt vigtig information via email. Mail adresse/adresser oplyses af kunden når man oprettes som debitor. Man kan til hver en tid selv afmelde sig Akudims nyhedsmails via et link nederst på nyhedsbrevet. Faktura samt kreditnotaer vil også blive sendt via email.

Priser

Priserne i prislisten er baseret på gældende dagspriser, og kan ændres uden forudgående varsel.  Prislisten er excl. moms priser og AB LAGER, med mindre andet fremgår af leveringsbetingelserne eller ved særlig aftale. Du kan altid finde de opdateret priser på www.akudim.dk


Leveringsbetingelser

Akudim A/S arrangerer transporten på den mest hensigtsmæssige måde, og sørger for forsvarlig indpakning. Kunden er pligtig til, at kontrollere varen straks ved modtagelse, og straks melde til fragtfører og Akudim A/S, hvis der er skader eller mangler på forsendelsen. Ordrer under 3000 kr. leveres ab lager, og enhver udgift til porto eller fragt vil blive debiteret kunden. Ordrer over 3000 kr. leveres fragtfrit i Danmark undtagen til ikke brofaste øer. Ordrer over 10.000 kr. leveres fragtfrit til Norge og Sverige indtil 61. breddegrad. Ordrer under 500 kr. vil blive tillagt et ekspeditionsgebyr på 50 kr. Forsendelser til private modtagere i DK vil blive pålagt et gebyr på 30 kr. Ved levering af akvarier, lamper og baggrunde over 200 cm. længde og/eller 80 cm bredde, beregnes et leveringsgebyr på p.t. 500 kr. Alle ordrer der modtages inden kl. 12.00, vil normalt kunne påregnes at blive afsendt samme dag til danske kunder, og indenfor 5 arbejdsdage til kunder i Norge og Sverige. Frostfoder sendes IKKE til Norge eller Sverige. Akudim A/S påtager sig intet ansvar for optøede varer. (bestilling af frost er på eget ansvar) Forsendelser til Norge vil blive pålagt et fortoldningsgebyr på  350 kr.

Betaling

Såfremt andet ikke er aftalt, leveres ordrer kontant eller via PBS (Leverandørservice, gælder ikke udland) . Til kunder der er i restance leveres kun mod kontant/forudbetaling. Akudim A/S forbeholder sig ret til at nægte levering til kunder der er i restance. Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes 2% morarente pr. påbegyndt måned. Ved udsendelse af rykker, beregnes et gebyr på 100 kr. 1. rykker udsendes ca. 10 dage efter forfaldsdato, og herefter ca. hver 10. dag. Samtidig med udsendelse af 3. rykker indberettes sagen til inkassobureau og evt. advokat. Omkostninger ved inkasso afholdes af debitor.

Ejendomsforbehold

I ethvert tilfælde, hvor der ydes nogen form for kredit, anses salget for sket med ejendomsforbehold således, at leverancen forbliver Akudim A/S' ejendom indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt.

Returvarer:

Korrekt leverede varer tages kun retur efter forudgående aftale, og kun ved returnering af ubrugte og ubeskadigede varer i original, ubeskadiget emballage. Prismærker o. lign. skal være fjernet, og købsfakturanummer skal oplyses. I modsat fald forbeholder Akudim A/S sig ret til at afvise varerne. Varer, der er specielt fremskaffet eller fremstillet til kunden, tages ikke retur. Returvarer vil blive fratrukket 10% i ekspeditionsgebyr. Omkostninger ved returnering påhviler kunden. Derfor skal returvarer altid sendes franko. Akudim A/S forbeholder sig ret til at afvise forsendelser, der er afsendt ufranko eller pr. efterkrav. Ved fejlleveringer kontaktes Akudim A/S, hvorefter man modtager et returnummer, som medsendes varen ved returnering.

Reklamationer

Akudim A/S yder en reklamationsret på 24 måneder på alle varer med mindre andet fremgår af garantibeviset eller kataloget. Reklamationsretten dækker kun for materiale- og fabrikationsfejl og ikke skader, der opstår som følge af slitage, forkert behandling, manglende vedligeholdelse o. lign. Konstateres der fejl på en vare, skal denne returneres til Akudim A/S med et korrekt udfyldt garantibevis og returseddel med beskrivelse af fejlen. Varer der returneres til reklamationsbehandling, skal altid fremsendes franko. Akudim A/S foretager herefter en vurdering af, om varen kan repareres, ombyttes eller krediteres. Henvendelse til Akudim Kundeservice eller Peter Sørensen.

Returadresse: Akudim A/S, Ambolten 4, 6715 Esbjerg N

Tvister og lovvalg

Parternes uoverensstemmelser i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser og alt, som har sammenhæng hermed, skal afgøres ved de almindelige domstole efter dansk ret ved Akudim A/S' værneting.

Løbetid

Disse betingelser gælder fra d. 1. januar 2018, og erstatter tidligere betingelser. Samhandelsbetingelserne gælder til der udarbejdes ny prisliste med nye betingelser.

AKUDIM A/S, Ambolten 4, DK-6715 Esbjerg N. Tlf. +45 7022 0050

Mail: ordre@akudim.dk

Home: http://www.akudim.dk

Bank: Danske Andelskassers Bank A/S, Kærgårdsvej 12, 6800 Varde Konto nr. Reg: 5951 Kontonr. 4018809 CVR-nr. DK-26990394

Loading
Loading