GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AKUDIM A/S

Generelle betingelser

Akudim a/s leverer alene til momsregistrerede dyrehandlere, dyrlæger, havecentre og opdrættere af kæledyr samt grossister inden for branchen. Disse betingelser gælder for alle leverancer, og forudsættes accepteret af kunden, med mindre der forud for leveringen gives skriftlig meddelelse til Akudim A/S, og at de nye betingelser herefter er skriftligt accepteret af Akudim A/S


NYHEDSMAIL

Som oprettet kunde accepterer man at der vil blive sendt nyhedsmails samt vigtig information via email. Mail adresse/adresser oplyses af kunden når man oprettes som debitor. Man kan til hver en tid selv afmelde sig Akudims nyhedsmails via et link nederst på nyhedsbrevet. Faktura samt kreditnotaer vil også blive sendt via email.

Priser

Priserne i prislisten er baseret på gældende dagspriser, og kan ændres uden forudgående varsel.  Prislisten er excl. moms priser og AB LAGER, med mindre andet fremgår af leveringsbetingelserne eller ved særlig aftale. Du kan altid finde de opdateret priser på www.akudim.dk


Leveringsbetingelser

Akudim A/S arrangerer transporten på den mest hensigtsmæssige måde, og sørger for forsvarlig indpakning. Kunden er pligtig til, at kontrollere varen straks ved modtagelse, og straks melde til fragtfører og Akudim A/S, hvis der er skader eller mangler på forsendelsen. Ordrer under 3500 kr. leveres ab lager, og enhver udgift til porto eller fragt vil blive debiteret kunden. Ordrer over 3500 kr. leveres fragtfrit i Danmark undtagen til ikke brofaste øer. Ordrer over 10.000 kr. leveres fragtfrit til Norge og Sverige indtil 61. breddegrad. Ordrer under 1000 kr. vil blive tillagt et ekspeditionsgebyr på 100 kr. Forsendelser til private modtagere i DK vil blive pålagt et gebyr på 30 kr. samt et pakke tillæg på 20 kr. Ved levering af akvarier, lamper og baggrunde over 200 cm. længde og/eller 80 cm bredde, beregnes et leveringsgebyr på p.t. 500 kr. Alle ordrer der modtages inden kl. 12.00, vil normalt kunne påregnes at blive afsendt samme dag til danske kunder, og indenfor 5 arbejdsdage til kunder i Norge og Sverige. Frostfoder sendes IKKE til Norge eller Sverige. Akudim A/S påtager sig intet ansvar for optøede varer. (bestilling af frost er på eget ansvar) Forsendelser til Norge vil blive pålagt et fortoldningsgebyr på  350 kr.

Betaling

Såfremt andet ikke er aftalt, leveres ordrer kontant eller via PBS (Leverandørservice, gælder ikke udland). Skulle en leverandør aftale blive afvist vil der blive opkrævet et gebyr på i alt 250,00 kr. + moms. Til kunder der er i restance leveres kun mod kontant/forudbetaling. Akudim A/S forbeholder sig ret til at nægte levering til kunder der er i restance. Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes 2% morarente pr. påbegyndt måned. Ved udsendelse af rykker, beregnes et gebyr på 100 kr. 1. rykker udsendes ca. 10 dage efter forfaldsdato, og herefter ca. hver 10. dag. Samtidig med udsendelse af 3. rykker indberettes sagen til inkassobureau og evt. advokat. Omkostninger ved inkasso afholdes af debitor.

Ejendomsforbehold

I ethvert tilfælde, hvor der ydes nogen form for kredit, anses salget for sket med ejendomsforbehold således, at leverancen forbliver Akudim A/S' ejendom indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt.

Returvarer:

Korrekt leverede varer tages kun retur efter forudgående aftale, og kun ved returnering af ubrugte og ubeskadigede varer i original, ubeskadiget emballage. Prismærker o. lign. skal være fjernet, og købsfakturanummer skal oplyses. I modsat fald forbeholder Akudim A/S sig ret til at afvise varerne. Varer, der er specielt fremskaffet eller fremstillet til kunden, tages ikke retur. Returvarer vil blive fratrukket 10% i ekspeditionsgebyr. Omkostninger ved returnering påhviler kunden. Derfor skal returvarer altid sendes franko. Akudim A/S forbeholder sig ret til at afvise forsendelser, der er afsendt ufranko eller pr. efterkrav. Ved fejlleveringer kontaktes Akudim A/S, hvorefter man modtager et returnummer, som medsendes varen ved returnering.

Reklamationer

Akudim A/S yder en reklamationsret på 24 måneder på alle varer med mindre andet fremgår af garantibeviset eller kataloget. Reklamationsretten dækker kun for materiale- og fabrikationsfejl og ikke skader, der opstår som følge af slitage, forkert behandling, manglende vedligeholdelse o. lign. Konstateres der fejl på en vare, skal denne returneres til Akudim A/S med et korrekt udfyldt garantibevis og returseddel med beskrivelse af fejlen. Varer der returneres til reklamationsbehandling, skal altid fremsendes franko. Akudim A/S foretager herefter en vurdering af, om varen kan repareres, ombyttes eller krediteres. Henvendelse til Akudim Kundeservice eller Peter Sørensen.

Returadresse: Akudim A/S, Ambolten 4, 6715 Esbjerg N

Tvister og lovvalg

Parternes uoverensstemmelser i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser og alt, som har sammenhæng hermed, skal afgøres ved de almindelige domstole efter dansk ret ved Akudim A/S' værneting.

Løbetid

Disse betingelser gælder fra d. 1. januar 2018, og erstatter tidligere betingelser. Samhandelsbetingelserne gælder til der udarbejdes ny prisliste med nye betingelser.

AKUDIM A/S, Ambolten 4, DK-6715 Esbjerg N. Tlf. +45 7022 0050

Mail: ordre@akudim.dk

Home: http://www.akudim.dk

Bank: Danske Andelskassers Bank A/S, Bavnehøjvej 5, 6700 Esbjerg  Konto nr. Reg: 5951 Kontonr. 4018809 CVR-nr. DK-26990394


Persondatapolitik
Akudim A/S’s politik vedr. kunders og samarbejdspartneres persondata
Generelt om oplysninger
I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan Akudim A/S behandler persondata og cookies.
Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger, søgeadfærd og købshistorik.
En cookie er en lille tekstfil, der bliver lagt på din maskine, når du færdes på Akudim A/S´s hjemmeside. En cookie bruges til at registrere, hvilke af vores sider du er på, og hvor længe, men giver os ikke information om, hvem du er.
Hvilke persondata modtager Akudim A/S?
Akudim A/S registrerer data om dig som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, ved køb af varer og ydelser hos os.
Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger samt evt. betalingsoplysninger og får ved køb og salg oplysning om købs/salgshistorik.
Når du færdes på Akudim A/S´s hjemmeside, indsamles oplysninger om din IP-adresse, din browser og evt. brugernavn samt hvilke af vores sider du færdes på og hvornår.
Ønsker du ikke at Akudim A/S behandler dine persondata, kan det hindre køb af varer eller ydelser hos os.

Hvad bruges personoplysningerne til?
Akudim A/S bruger dine data til at gennemføre vores aftale med dig som kunde.
Når du er registreret som kunde hos Akudim A/S er du automatisk tilmeldt til at modtage vores nyhedsbreve/tilbud, som sendes via mail, du kan som kunde altid afmelde dig vores nyhedsmails.
Oplysninger om din færden på vores hjemmeside anvendes kun til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside.
Akudim A/S behandler udelukkende oplysninger om dig for at kunne opfylde vore forpligtelser overfor dig som kontraktpart.
Hvem videregiver Akudim A/S personoplysninger til?
De personoplysninger, du afgiver til Akudim A/S, som led i en kontrakt, bruger vi til at gennemføre aftalen med dig, og videregiver ikke dine oplysninger, medmindre det er en del af aftalen med dig, det kan i givet fald være hvis noget skal sendes direkte fra leverandøren i udlandet til din adresse.
Eksempelvis, hvis du i forbindelse med et varekøb hos os får en garanti fra producenten med i købet, vil oplysning om dit navn, adresse og dit køb tilgå vareproducenten, der anvender oplysningerne til at oprette garantien hos sig. Hvis du senere ønsker at gøre brug af garantien, vil det typisk medføre at relevante dele af dine kontaktdetaljer, købshistorik samt årsagen til anvendelse af garantibestemmelsen bliver overført til producenten af den vare, garantien angår.
Vores data opbevares og beskyttes i en net løsning, der er baseret i EU, og der forefindes en databehandleraftale med vores IT leverandører.
Herudover videregives dine persondata ikke, og dine persondata sælges ikke til tredjemand.

Hvordan beskyttes dine data?
Akudim A/S er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. Akudim A/S træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.
Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når vi ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk fem år efter ophørt medlemskab eller efter sidste kontakt ved køb af varer eller services.
Særligt om cookies?
Cookies anvendes med det formål at forbedre vores hjemmeside. Ved brug af vores hjemmeside accepterer du Akudim A/S´s brug af cookies. Cookies slettes efter et par måneder efter dit sidste besøg. Hvis du ønsker at slette eller blokere cookies, kan du anvende nedenstående vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering/
Dine rettigheder
Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og få en kopi af dine data samt til dataportabilitet, hvis det er relevant. Derudover kan du i henhold til persondatalovgivningen forlange forkerte oplysninger rettet, gøre indsigelse mod behandling eller få dine oplysninger begrænset - eller slettet, hvis vi ikke er forpligtet til at behandle dem.
Hvis du har spørgsmål til Akudim A/S´s behandling af dine data eller af vores hjemmesides brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til Akudim A/S på telefon +4570220050, e-mail ordre@akudim.dk Akudim A/S´s Generelle kontaktoplysningerne/salgs og leveringsbestemmelser fremgår på vores hjemmeside www.akudim.dk
Ønsker du efter henvendelse til Akudim A/S at klage over virksomhedens behandling af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.
Laster
Laster